Nam Đinh Mùi 1967 hợp với các tuổi nữ nào?

Cùng xem những gợi ý chính xác về một nửa phù hợp nhất với tuổi Đinh Mùi 1967 nam mạng, với hy vọng, bạn sẽ tìm được ý chung nhân tuyệt vời nhất, giúp đời sống lứa đôi luôn viên mãn.

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1969 Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Kỷ – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Mùi => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1970 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Mùi => Lục Phá Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1971 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Mùi => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1978 Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Mậu – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mùi => Lục Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8
1979 Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Kỷ – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Mùi => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1987 Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Đinh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Mùi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1988 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Mùi => Lục Hình Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8
1989 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Mùi => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8
2001 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Mùi => Tứ Đức Hợp Cung : Cấn – Cung : Ly => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
2005 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Ất – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Mùi => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8
2014 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mùi => Lục Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 10
2015 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Mùi => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 9

Cùng với đó, trong tình yêu thì điều quan trọng nhất chính là tình cảm chân thành và sự hy sinh mà hai bạn dành cho nhau.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *